Alle de projekter jeg involverer mig i ligger indenfor spændingsfeltet mellem det strategiske og operationelle og med udgangspunkt i det digitale. En strategi er både nytteløs og værdiløs hvis den ikke bliver bragt i spil og aktiveret. Derfor insisterer jeg på at bidrage til at aktiveringen af strategien eller som minimum løbende opfølgning og evaluering hver 3. måned eller halvårligt. 

Ethvert digitalt projekt for mig handler i bund og grund om forretningsudvikling. Det betyder at ressourcer der dedikeres ikke blot er omkostninger, men som som investeringer i en business case der har til formål at skabe et fornuftigt ROI niveau. Intet projekt uden konkrete og målbare målsætninger.